6 שבועות
6 שבועות
7 שבועות
7 שבועות
8 שבועות
8 שבועות
9 שבועות
9 שבועות
10 שבועות
10 שבועות
11 שבועות
11 שבועות
12 שבועות
12 שבועות
פריחה
פריחה
צמיחה
צמיחה

טבלאות גידול

הכמויות המצויינות בטבלאות הן ביחס ל-1 ליטר מים

טבלאות גידול למערכת DWC

הכמויות המצויינות בטבלאות הן ביחס ל-1 ליטר מים